ePustaka – ink & weave… Get your books Self Published & Digitally Distributed

ಅಹಲ್ಯಾ ಬಿ ಡಿ: ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸೆನ್‌ನ ‘ಹೆಡ್ಡಾ ಗ್ಯಾಬ್ಲರ್’ ನಾಟಕದ ಭಾವಾನುವಾದ

Additional information

Ebook Available On:

https://play.google.com/store/books/details/_________?id=bMr-DwAAQBAJ

Author

ಎಸ್ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್

Publisher

Naakutanti Prakashana

“ಅಹಲ್ಯಾ ಬಿ. ಡಿ.” ನಾಟಕವು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸೆನ್‌ನ ‘ಹೆಡ್ಡಾ ಗ್ಯಾಬ್ಲರ್’ ನಾಟಕದ ಭಾವಾನುವಾದ/ರೂಪಾಂತರ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮೂಲ ನಾಟಕ ಓದಿದ್ದವರಿಗೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಸೆನ್‌ನ ನೆರಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆ ನಾಟಕದ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಓದುವವರಿಗೆ, ನೋಡುವವರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. ಅದು ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ನಾಟಕ ಕಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ. ಮೂಲವೊಂದರ ಹೂರಣವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಪಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿರುವ ಕಲೆ.
A Kannada Book by Naakutanti Prakashana | ನಾಕುತಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನ

“This book was produced with ePustaka - Ink and Weave initiative by Techfiz Inc. (https://techfiz.com) Reach us via info@techfiz.com.”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಹಲ್ಯಾ ಬಿ ಡಿ: ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸೆನ್‌ನ ‘ಹೆಡ್ಡಾ ಗ್ಯಾಬ್ಲರ್’ ನಾಟಕದ ಭಾವಾನುವಾದ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *