ePustaka – ink & weave… Get your books Self Published & Digitally Distributed

ಭಾರತ ಒಂದು ಮರುಶೋಧನೆ

Additional information

Ebook Available On:

https://play.google.com/store/books/details/Ravi_Hanj_______?id=ZCz6DwAAQBAJ

Author

Ravi Hanj

Publisher

Ravi Hanj

"ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದರೆಡೆ ವಾಲುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನು ಒಳಿತಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದೆಲ್ಲ ಆಲೋಚಿಸದೇ ಕೇವಲ ಆ ವಿಷಯದೊಳಗಿನ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು."
- ಬರ್ಟೆಂಡ್ ರಸೆಲ್

· ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಧರ್ಮವೇ?

· ಆರ್ಯ, ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗದ ವಿಭಜನೆ ಸತ್ಯವೇ?

· ಜಾತಿ, ಪಂಥಗಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೊಂಡವು?

· ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದಿತು?

· ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಒಂದು ಧರ್ಮವೇ?

--

“This book was produced with ePustaka - Ink and Weave initiative by Techfiz Inc. (https://techfiz.com) Reach us via info@techfiz.com.”

· ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲೋದ್ದೇಶವೇನಾಗಿತ್ತು?

· ಚರಕ, ಆರ್ಯಭಟರಂತಹ ತಜ್ಞರ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೂತ್ರಗಳ ಭಾರತ, ಹೇಗೆ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು?

· ಭಾರತದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುರತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ದೇಶ ಅಂದು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದಿತೇ?

· ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಹೀಗೇಕೆ ಬಡವಾಯಿತು?

· ಭಾರತದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ?

ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ಟೆಂಡ್ ರಸೆಲ್ ನ ಮಾತುಗಳ ಸತ್ಯದಂತೆ ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರಗಳಿರುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ವರ್ತಮಾನದ ಮೋದಿ ಯುಗದವರೆಗೆ ಭಾರತ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಸುಧೀರ್ಘ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ತಾಳೆಗೊಳಪಡಿಸುತ್ತ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕ, ಭಾರತ ಒಂದು ಮರುಶೋಧನೆ!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಭಾರತ ಒಂದು ಮರುಶೋಧನೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *